EPB - eisen en koudebruggen ?

geplaatst op 27/06/2007

 
 
Stand van zaken op 26 juni 2007 (Informatiesessie van het VEA te Brussel)
 
 
 
 
Momenteel wordt overwogen om het uitstel van inrekenen van koudebruggen te verlengen tot 2010. Het uitstel is sowiezo nog van kracht tot 31 december 2007.                  
 
 
 
 
Gekoppeld aan het verder uitstel zou er voorzien worden in een aantal stimulansen om koudebrugarm te bouwen. Aanvullend zou de forfaitaire toeslag van 10 K-punten of verplichte 2D- of 3D- berekening wegvallen. De berekening van een koudebrug zou dan gebaseerd worden op een nog verder uit te werken algemene koudebrugatlas.
 
 
 
 

 

 

Een koudebrug is volgens de bouwfysica een constructieonderdeel waarvan het warmteverlies groter is dan zijn berekende warmteverlies. Of simpel gesteld: een koudebrug is een zwakke schakel in de warmte-isolatie van de woning. Dit komt onder meer voor op plaatsen waar een binnenmuur een buitenmuur raakt, een vloerplaat de buitenmuur raakt, een spouwmuur op de fundering rust of de isolatie doorboord wordt door spouwhaken of leidingen.
Deze onderbreking of doorboring van de warmte-isolatie leidt tot warmteverliezen. De gevolgen hiervan zijn groot. In eerste instantie heb je enorme energieverliezen. Het warmteverlies ten gevolge van een koudebrug kan oplopen tot 20 procent.
Daarnaast kunnen zich vochtplekken vormen als een gevolg van condensatie. Vocht in de lucht heeft immers de neiging neer te slaan op de koudste plek. En aangezien de moderne beglazing steeds beter isolerend is, zal de vochtige lucht andere koude plaatsen opzoeken, een koudebrug bijvoorbeeld. Dit verklaart meteen waarom zich bij de vervanging van enkele beglazing door isolerende beglazing plots schimmel kan manifesteren op plaatsen waar dit voorheen nooit het geval was.
De schimmels die ontstaan op deze vochtige plekken zijn niet alleen nefast voor de bouwfysische eigenschappen van de woning, maar schaden ook de gezondheid van de bewoners.
Een koudebrug tijdens koude dagen, vormt ook een warmtebrug in de zomer. De brug kan dus voor oververhitting zorgen op heel warme dagen.